Domácí úkoly pro 2. ročník ve školním roce 2016/ 2017

 

Program na poslední týden: úterý a středa- úklid, rozdávání výkresů, ...

                                       / přineste si jen pouzdro, ŽK, úkolníček,

                                         igelitové tašky/

                                        

                                        čtvrtek- branný den s hasiči

                                       /sportovní oblečení, pokrývku hlavy/

                                                 - končíme kolem 12. h

                        

                                        pátek- končíme po 1. vyučovací hodině,

                                        družina není

                                        /přineste si jen složku na vysvědčení/

 

Úkol na prázdniny: přečíst a zapsat jednu knihu do čtenářského deníku.

 

 

                       

                                       

 

21. 6. V pondělí si přineste čtenářský deník s další knihou,

          všechny učebnice a igelitovou tašku.

 

         V pátek jdeme na mysliveckou chatu /sportovní

         oblečení, vhodnou obuv do lesa, pokrývku hlavy,

         svačinu a pití/.

 

 

19. 6. ČJ- opakování na zítřejší pís. práci- viz. list /dobrovolný úkol/

 

         Učivo: M- PS str. 44, 45

                   ČT- PS str. 18, 19

 

15. 6. M- PS 44/ 4

           - domácí sešit

         V pondělí píšeme pís. práci z M, v úterý z ČJ.

 

         Učivo: ČJ- PS 40/ 7

                   M- PS str. 42, 43

         

 

13. 6. ČT- PS str. 30 nahoře- na pátek

 

         Učivo: M- PS str. 40, 53

                   ČJ- PS str. 39

                   ČT- PS str. 16, 17

 

12. 6. M- PS dokonči 40/ 3, 4

                             41/ 3

 

         ČT- F str. 118

 

         Učivo: M- PS po str. 39      40/1, 2, 3, 4

                     - násobky 8

                   ČJ- PS str. 38

                   ČT- PS 13- 15

 

         Ve středu 14. 6. jedeme na školní výlet. Odjezd v 7: 00 h od školy / děti 

         z Hostětína v 6: 45 h ze zastávky./  Předpokládaný návrat kolem 15.- 16. h.

         

     

         

 

8. 6.  ČJ- U 116/ 14- napiš do domácího sešitu

 

         Zítra si přineste jen PS do čtení, pero, pití, svačinu a vhodnou obuv.

 

         Učivo: ČJ- PS 36/ 7,      str. 7

                   M- PS str. 39

 

7. 6.  M- PS 38/ 3, 4

 

          V pátek jdeme na Světlovský bál. Vybíráme 20 Kč na vstupné.

          Při vhodném počasí půjdeme tam i zpět pěšky.

 

6. 6.  ČT- F číst str. 115

           - PS str. 12

 

 

5. 6.  ČT- PS str. 11

 

2. 6.  ČT- F str. 114

 

        Učivo: M- PS str. 34

                  ČT- PS po str. 8           9/ 10

                  PRV- PS str. 36, 37

 

 

31. 5. Úkoly na pondělí: ČJ- U 114/ 8 do domácího sešitu

                                  M- PS 57/ 2, 3

 

         Učivo:  M- PS 31/ 3,           str. 32, 33     33/ 1 ne

 

        Zítra sraz ve škole v 17: 00  

 

        Vybíráme 400 Kč na školní výlet, budeme vybírat 460 Kč na plavání.     

         

 

 

30. 5. M- PS dokonči 32/ 3, 4- na čtvrtek

 

         Učivo: ČJ- PS 34/ 2

 

 

29. 5. ČT- PS dokonči str. 28

 

         Učivo: M- PS 31/ 1, 2, 3

                     - umět zpaměti násobky č. 7

                   ČJ- PS str. 33

                   ČT- PS str. 5, 6

 

26. 5. ČT- F str. 113

 

         Učivo: M- PS str. 30/ cv. 2 ne/

                       PS str. 58

                   PRV- PS str. 34

                   ČT- PS str. 3, 4

 

 

25. 5. M- PS 30/ 3, 4 - na pondělí

   

         Učivo: M- PS str. 29

                   ČJ- PS 32/ 8 vymysli příběh- ústně

 

         Zítra se fotíme. Přineste si ČT, PRV a M.

                  

 

24. 5. ČJ- U 106/ 4 - napiš 6 vět do domácího sešitu

         AJ- popiš, co máš na sobě- ústně

 

         V pátek 26. 5. 2017 se fotíme.

         

         Učivo: M- PS str. 27, 28

                   ČJ- PS 32/ 8

                     - U str. 104- 106 ústně

         

 

 

23. 5. ČT- PS č. 4    28/ 6 řádků

            - F str. 112 číst

 

         Učivo:  ČJ- PS 31/ 6,   32/ 7

                    M- PS str. 26,  23/ 3

                    ČT- PS č. 4 - str. 2

 

 

          Ve středu 14. 6. 2017 pojedeme na školní výlet do Mikulova a Mikulčic.

 

          V pátek není TV. Učíme se ČT, PRV a M.

 

 

22. 5. ČT- PS č. 3     9/ 3

 

        Učivo: M- PS str. 48

                  ČJ- PS 30/ 3,      31/ 4, 5

                  ČT- PS č. 3-  32/ 11

                     - PS č. 4- 2/ 1

                     - U str. 110- 111 číst

 

19. 5. ČT- F str. 109

 

         Učivo: ČT- PS dokončit str. 22- 25

                   M- PS 54/ 3          55/ 3         str. 52

                   PRV- U str. 52- 53 ústně

                         - PS str. 33, 35  

 

18. 5.  M- PS 54/ 1, 2 - na pondělí

 

 Zítra se místo TV učíme. Přineste si ČT, PRV a M.

 

         Učivo: ČJ- U str. 100- 103 ústně

                      - PS 30/ 1, 2

                   M- PS po str. 25

 

 

17. 5.  ČJ- U 101/ 8 napiš do domácího sešitu

 

          Učivo: M- sudá a lichá čísla

                     - PS  22/ 1, 2,    23/ 1, 2, 4, hra,   24/  2, 3, 4, hra 

 

                    ČJ- U 97/ 10,   98- 99 ústně

 

16. 5.  M- PS 22/ 3

          ČT- F 108

          AJ- PS str. 47

 

 

15. 5.  ČJ- PS 28/ 7

          ČT- F str. 107 dole

 

12. 5.  PRV- PS 31/ 6

          M- trénovat sloupečky na fólii

 

          Učivo: PRV- PS str. 30, 32

 

V neděli sraz ve škole ve 14: 00 h.

 

10. 5.  M- PS 20/ 3, 4

 

9. 5.    ČT- F str. 106 číst

             - PS 19/ 7

 

4. 5.    M- PS 50/ 2, 3

 

3. 5.    M- domácí sešit- vypočítej a zaokrouhli

          AJ- PS str. 43

 

          Zítra si přineste jen M, učíme se 1. hodinu,

          potom jedeme vlakem do Bojkovic. Při příznivém počasí 

          půjdeme zpátky pěšky /vhodná obuv a pláštěnka/.

 

2. 5.    ČJ- Alter 96/ 2 - napiš do domácího sešitu

          ČT- F str. 102

 

28. 4.  ČT- F str. 100

             - v úterý si přineste čtenářský deník

 

27. 4.  ČJ- pohled- napiš adresu a pozdrav domů

                        - nauč se zpaměti svou adresu

             - oprava pís. prací z ČJ a M

 

          

          Zítra se vracíme kolem 12: 30 h. Přijďte vhodně oblečení a obutí /gumáky/,

          přineste si pláštěnku nebo deštník. Pokud přestane pršet, půjdeme 

          chvíli ven.

 

26. 4.  M- PS 16/ 2

 

          V pátek jedeme do Hostětína- Veronica. Učíme se 1. hodinu, 

          přineste si jen čtení. Návrat kolem oběda. 

          Vstupné a doprava bude hrazeno ze SRPŠ.

 

          Učivo: M- PS str. 14, 15

                    ČJ- PS str. 26

 

 

25. 4.  ČT- F str. 98

              - PS 18/ 1

          AJ- slovíčka- místnosti, U str. 41 a sešit

 

 

24. 4.  M- PS dokonči 12/ 3, 4        13/ 1

          ČT- v úterý 2. 5. si přineste čtenářský deník s další knihou

 

 

21. 4.  ČT- F str. 96

 

20. 4. ČJ- domácí sešit / vymysli a napiš 5 souvětí/ 

 

19. 4. M- domácí sešit

 

         V pondělí a úterý píšeme pís. práce z M a ČJ- okruhy k opakování

         viz. úkolníček.

 

         Ve středu se od 14: 00h do 16: 00 h konají třídní schůzky.

 

 

18. 4. M- PS 10/ 4

         ČT- F str. 94

 

         AJ- učit se nová slovíčka

 

 

12. 4. Učivo: M- PS 8/ 1, 2, 3, 4,  zaokrouhlování na desítky

                  ČJ- PS 23/ 3      24/ 5, 7

                  ČT- PS po str. 15

 

11. 4. Domácí úkoly na prázdniny: ČT- PS 12/ 7

                                                ČT- F číst str. 92- 93

                                                M- sloupečky 33- 36

 

         Zítra se učíme jen M a ČJ, po velké přestávce máme velikonoční

         dílničky / vyfouklé vajíčko a mašle/.

 

 

         Učivo: M- PS 6/ 1, 2           7/ 1, 2, 3, 4, 5

                   ČJ- U po str. 95- slova citově zabarvená

                      - PS po str. 22,   23/ 4, 24/ 6

 

10. 4. ČT- PS 32- 4 řádky

 

         Na středu si, prosím, přineste 1 vyfouklé vajíčko a mašli. 

 

7. 4. ČT- F str. 88

 

6. 4.  ČJ- pracovní list 12/ 2, 3, 4

 

5. 4.  AJ- naučit se na test: barvy, části obličeje, zvířata

        M- PS č. 3- 6/ 4

 

        Učivo: ČJ- U str. 86, 87 ústně, PS 21/ 8

                  M- procvičovat násobení a dělení 5

                      PS str. 59,   60/ 1

                                         

 

4. 4.  ČJ- PS 21/ 10 - napiš 2 sloky do domácího sešitu

            - nepíší děti, které pomáhají při zápisu

         ČT- F str. 87

        

 

3. 4.  ČT- PS dokonči str. 30

 

31. 3. ČT- NŠ str. 96

 

Na pondělí si, prosím, přineste květináček a hlínu. Budeme sadit obilí.

 

30. 3. M- PS 57/ 3

         61/ 1, 2               

 

        - procvičovat násobení i dělení 5

        - umět 3 sloupce abecedy- U str. 89    

 

 

29. 3. ČJ- list 36/ 1

 

         Učivo: M- PS po str. 53

                   ČJ- PS po str. 18,  U str. 89- naučit se zpaměti 2 sloupce abecedy

 

 

27. 3. M- příklady na násobení- do domácího sešitu

 

           Učivo: M- PS 48/ 4       54/ 4      56/ 4

                     ČJ- dokonči prac. list 20- 21

                     ČT- PS dokonči str. 29      31/ 9

                     PRV- PS 28/ 9, 10       26/ 4, 5

 

24. 3. ČT- F str. 86

 

23. 3. M- PS 57/ 1, 2

 

Zítra jedeme v 9: 00 h na zimní stadion do Brumova. Přineste si

ČT a PRV, brusle, teple se oblečte. 

 

          Učivo: M- PS 52/ 2        57/ 1, 2

                      - trénujte sloupečky 17- 24

 

 

22. 3.  ČJ- list 20/ 4 a, b

            - na pondělí umět vyjmenovat 10 slovních druhů

 

Zítra vynášíme Morenu. Budeme se učit první 3 hodiny. 

Teple se oblečte, přineste si deštník nebo pláštěnku.

 

 

          Učivo: M- PS 46/ 3, 4, 5              47/ 1        52/ 1

                      - učíme se násobky čísla 5, začínáme násobit 5

                   

 

2O. 3.  M- PS str. 43/ 4

 

          Učivo: M- po str. 44

                    ČJ- PS po str. 17,  U po str. 83- ústně

                    ČT- PS po str. 11

                    PRV- PS po str. 24

 

17. 3.  ČT- F str. 78

 

16. 3.  ČJ- U 80/ 9  napiš do domácího sešitu

          M- PS dokonči str. 44

 

15. 3.  Naučit se na středu 2 sloky básně zpaměti / kluci 1. a 3. sloku,

          holky 2. a 4. sloku/

 

          M- trénovat sloupečky s násobilkou  

 

14. 3.  ČT- F str. 76 číst

          ČT- PS str. 29- číslice 5, 8, 0

 

13. 3.  M- sloupečky 17, 18

 

Ve středu 15. 3. 2017 je na naší škole Den otevřených dveří.

 

10. 3.  ČT- F číst str. 72

 

9. 3.   M- zjisti den narození

            - PS 53/ 1, 2

 

        

Od zítřka chodíme 3. a 4. h do haly, 1. a 2. hodinu se budeme učit- ČT a PRV.

 

 

8. 3.   ČJ- PS 12/ 2

 

7. 3.   ČT- F číst str. 70

         ČT- PS 27/ 5 řádků

 

6. 3.   PRV- PS 25/ 1

         M- umět počítat příklady na násobení 4 / dělení začneme zítra/

 

3. 3.   ČT- F str. 68

 

2. 3.   M- PS 39/ 4

         ČJ- U 74/ 8 do domácího sešitu / po slovo nám/

 

         PRV- zítra píšeme test z poznávání hodin / i digitální/, měsíce, čas

 

V pátek není TV, máme ČJ, M, PRV, ČT.

 

28. 2. ČT- PS 3/ 3

         ČT- F 67

 

         Zítra si přineste opět jen malé sešity a úbor do TV.

         Na pátek čtenářský deník s další knihou.

 

 

24. 2. ČT- F str. 66

          

          Příští pátek si přineste čtenářský deník s další knihou.

 

23. 2. ČT- PS 15/ 6 - úkol na úterý

 

         Zítra není TV. Budeme se učit ČJ, M, ČT a PRV.

         V pondělí a ve středu se jede lyžovat. Přineste si jen malé sešity a úbor.

 

22. 2. M- PS 37/ 3

 

        Zítra se učíme podle rozvrhu.

 

 

 

20. 2. ČT- PS dopiš str. 21

   

         Zítra si přineste jen malé sešity a čítanku Nová škola.

 

10. 2. ČT- PS str. 31

         ČT- NŠ str. 79- 81 číst

 

         M- procvičovat násobilku 2 a 3

 

         PRV- trénovat hodiny- i digitálně, měsíce- umět číslem

         

         Učivo. M- po str. 35

                  PRV- po str. 19

                  ČT- PS po str. 31 /str. 21, 15 ne/

 

 

 

 

 

8. 2. ČJ- U 67/ 6 napiš 2 řádky do domácího sešitu

 

       Učivo: M- PS po str. 34

                 ČJ- PS po str. 7

 

V pátek není TV, přineste si M, PRV a ČT.

 

 

7. 2. M- PS 33/ 4

       ČT- NŠ str. 78

 

       Učivo: ČJ- PS 6/ 6

                 M- PS str. 32,   33/ 1,   procvičovat násobilku 2, 3

                 ČT- PS str. 29

 

 

6. 2. Prv- PS 18/ 9

 

       Učivo: M 18/ 2, 3, 4

                 ČJ 5/ 5,   6/ 7

                 ČT dokonči str. 23, 27, 28

 

2. 2. M- sloupečky č. 3, 4 - násobilka

       

 

1. 2. Učivo: M- PS po str. 29

                 ČJ- list 26/ 1- 7

 

30. 1. ČT- PS str. 27/ 7 řádků- na pondělí

         ČT- NŠ 74- 76 číst- na úterý

 

         Učivo: M- PS 8/ 1,    str. 28

                   ČJ- PS 5/ 1

                   ČT- PS str. 26

                   Prv- PS str. 16, 17

 

 

         Zítra si přineste jen ČJ a M. Na konci 2. hodiny rozdáváme vysvědčení

         a do konce vyučování budeme bruslit.

 

 

27. 1. ČT- F str. 64

 

26. 1. ČJ- U 59/ 17 do domácího sešitu napiš 5 vět

         ČT- na 2. 2. se nauč libovolnou báseň zpaměti

 

         HV- umět zazpívat píseň 

 

          

         Učivo: M- PS po str. 27

 

                   ČJ- 2. díl str. 4

 

25. 1. M- PS 27/ 4

 

         Učivo: M- PS 49/ 3, 4

                           24/ 1, 2       25/ 1, 2, 3, 4, hra 

                   Naučit se násobky 3.

                   ČJ- PS str. 40

 

     V pátek jedeme naposled plavat.

 

24. 1. ČT- PS str. 25/ 5 řádků- na pátek

 

23. 1. ČJ- PS 39/ 6

         ČT- F str. 55

 

 

19. 1. ČJ- U 55/ 4 napiš 4 větz do domácího sešitu

         M- PS dokonči 22/ 3

 

         Zítra plaveme 2 hodiny, přineste si jen PRV.

         

         V pátek 20. 1. je na plaveckém bazéně od 8.OO h do 8. 45 h den otevřených dveří. 

 

 

18. 1. M- domácí sešit- opakování geom. útvarů

 

         V pondělí píšeme pololetní písemnou práci z M,

         v úterý z ČJ. Okruhy učiva viz. list v žákovské knížce.

 

 

17. 1. M- list 37/ 1

         ČT- F str. 54

 

16. 1. ČT- PS 24/ 4 řádky

 

13. 1. ČT- přečíst libovolný článek z Mateřídoušky 

 

12. 1. ČJ- U 58/ 15 do domácího sešitu

         AJ- naučit slovíčka

 

11. 1. M- domácí sešit

 

 

 

10. 1. M- PS 14/ 4

         ČT- NŠ str. 67

 

         Učivo: ČJ- U po str. 56- ústně

                   M- PS po str. 15,  násobilka 2

                   ČT- PS po str. 9,   11/ 4,   

                    

 

9. 1. M- násobilka- do domácího sešitu

 

       Učivo: M- 14/ 3, 4, hra

                   - list str. 14,  15/ 1, slovní úloha

                 ČJ- str. 35

                 ČT- PS po str. 8

 

 

6. 1. ČT- NŠ str. 66

 

5. 1. M- list 14/ 1, 2, 3

 

4. 1. ČJ- U 51/ 17 napiš 8 vět do domácího sešitu

       AJ- dokonči knížku

 

 

       10. 1. 2017 se od 14. 00 h do 16. 00 h konají třídní schůzky.

 

 

3. 1. M- PS 11/ 3

       ČT- Nová škola str. 65

 

 

21. 12. Učivo:  M- PS 8/ 3, 4         str. 9

 

 

20. 12. Domácí úkoly na prázdniny:

          

          M- PS 8/ 1 - jen násobilka 2,  49/ 1, 2

            - naučit se násobky 2 zpaměti

          ČJ- list 49/ 1, 2

          ČT- F str. 50

 

          Po prázdninách si přineste čtenářský deník s další knihou.

 

 

          Zítra se učíme jen 1. hodinu- M.

 

 

19. 12. PRV- PS 12/ 4

 

          Učivo: M- PS č. 2  str. 6

                    ČJ- PS 29/ 7,  str. 30

                    PRV- PS 12/ 5

 

           Ve středu jedeme do Hostětína / vánoční dílny v centru Veronica/.

           Budeme se učit jen 1. hodinu, návat autobusem v 12. 50 h.

           Vybíráme 42 Kč / 30 Kč vstupné a jízdné/.

 

 

 

16. 12. ČT- F str. 47

 

           Učivo: ČT- PS č. 2  str. 2/ 1, 3

 

15. 12. ČJ- U 50/ 16 napiš 2 řádky a zakroužkuj

 

           Učivo:  ČJ- PS str. 29

                      M- PS str. 58 a 60- skládej

 

 

14. 12. G- zelená učebnice 22/ 5 narýsujte do geometrického sešitu

 

           AJ- PS domaluj obrázek str. 15

 

13. 12. ČT. PS č. 2  -  2/ 2

 

12. 12. M- PS 53/ 2

 

9. 12.  ČT- F str. 43

 

          Učivo: ČT- PS str. 32

 

8. 12.  M- zelená 43/ 11, 12, 13 přepiš do domácího sešitu

 

7. 12.   ČJ- U 41/ 18 napiš 5 vět do domácího sešitu

 

           Učivo: ČJ- celý list

                     M- PS str. 58, 59

 

6. 12.   ČT- F str. 41- číst

           ČT- PS str. 31 nahoře

 

           AJ-učit se na  test - psát zvířata

 

           Učivo:  ČJ- U po str. 40- ústně,   38/ 8 napiš do školního sešitu

                      M- PS  55/ 1,   54/ 2,  58/1,   59/3

                      ČT- PS po str. 23

 

5. 12     PRV- PS 11/ 1

 

            Učivo: PRV- PS po str. 11,   12/ 3

                      ČJ- U 37/ 3 do školního sešitu

                      M- PS  dokonči str. 50, 51, 52 

 

2. 12.   ČT- F str. 39 číst

 

           Učivo: ČT- PS 22/ 6

 

           Zítra sraz ve 14: 30 h ve škole.  Učešte, prosím, holkám 2 copy.

 

 

 

1. 12.   M- PS dokonči 49/ 3      50/ 1, 2

 

           Učivo: ČJ- PS 27/ 4

 

30. 11. ČJ- U 38/ 5  napiš 4 věty do domácího sešitu

 

Učivo:  M - PS po str. 45,    46/ 2, 3   str. 48

 

29. 11. AJ- domalovat knížku

           M- PS dokonči 45/ 1, 2, 3

           ČT- F str. 38

 

Ve čtvrtek budeme po 10. hodině nacvičovat venku. Teple se oblečte.

 

           Učivo: ČJ- PS po str. 26,  27/ 3

                     ČT- PS po str. 21,  31/ 7

 

28. 11. M- zelená učebnice 38/ 4,     39/ 5 - napiš do domácího sešitu

 

           Učivo: M- PS po str. 44

                     ČJ- PS po str. 25

                     ČT- PS po str. 21,   30/ 3 řádky

 

25. 11. ČT- F str. 36

 

24. 11. M- PS 43/ 1, 4

        

           Učivo: M- PS po str. 43

                     ČJ- PS po str. 23

 

23. 11. ČJ- U 37/ 2- přepiš 2 řádky do domácího sešitu

 

           Učivo: M- PS po str. 42

                     ČJ- PS po str. 23

 

          Vybíráme 170 Kč na výtvarné pomůcky a 50 Kč třídní fond.

 

22. 11. M- PS 42/ 3

 

21. 11. ČT- PS 17/ 5

 

18. 11. ČT- F str. 29

 

16. 11.  M- PS 40/ 3

           ČJ- oprava pís. práce- do domácího sešitu /opravte diktát i mluvnickou

                část/

           M- oprava pís. práce- do pís. práce napište tužkou správné výsledky

 

Domácí úkoly jsou na pondělí.

 

           HV- učit se slova písní na vánoční vystoupení

 

 

15. 11.  ČT- PS 16/ c  napiš adresu a pozvánku

            ČT- F str. 28 číst

 

            AJ- naučit se nová slovesa

 

            Učivo: ČT- PS 30/ 5 řádků- t, T

                                str. 17/ 3, 4

 

            22. 11. 2016  se od 14.00 h do 16. 00 konají třídní schůzky.

 

 

14. 11.  M- PS 38/ 2

               - opakovat na zítřejší písemnou práci z M

 

 

11. 11.  ČT- F str. 24

 

10. 11.  ČJ- list 37/ 1- doplň u, ú, ů - 2 sloupečky

 

            Prv- zítra píšeme test ze značek- opakování viz. sešit

 

            V pondělí píšeme pís. práci z ČJ, v úterý z M- opakování viz.

            lístek v úkolníčku.

 

 

9. 11.  G- zelená učebnice 19/ 2 narýsuj a nakresli do geom. sešitu

 

          Učivo: M- PS str. 35,  36/ 2, 3

                    ČJ- U str. 31 ústně- psaní u, ú, ů

 

 

8. 11. ČJ- U Alter 38/ 3 -  napiš 3 věty do domácího sešitu

         ČT- F str. 23

          

         Učivo pro nemocné: ČJ- PS po str. 19

                                          20/ 7, 8

                                     M- PS str. 33

                                          dokonči str. 34

                                     ČT- PS str. 13, 14

                                     ČT- U- F číst str. 23

 

7. 11. ČT- PS 13/ 11

 

4. 11.  ČT- F str. 22

 

          Vybíráme 350 Kč na SRPŠ. 

 

 

3. 11.  ČJ- list 27/ 3 

 

2. 11.  M- PS 31/ 1

 

1. 11.  ČT- PS 29/ 4 řádky

          ČT- Nová škola str. 40

 

 

31. 10. ČT- PS 9/7

 

25. 10. M- PS 27/ 1       29/ 1

            - trénujte sloupečky na folii

 

           ČT- F str. 26

 

           V úterý si přineste čtenářský deník se zápisem a přečtenou knihu.

 

 

24. 10. ČJ- U 23/ 12 -  napište 6 vět do domácího sešitu

 

21. 10. ČT- Nová škola str. 18

 

20. 10. ČJ- PS 16/ 7

 

19. 10. M- PS 23/ 1

 

          V pátek se na plavání fotíme. Napište, prosím,

          do žákovské knížky požadovaný počet fotografií.

 

 

18. 10. ČT- PS 5/ 11

           ČT- Nová škola str. 16

 

 

17. 10. ČT- báseň zpaměti- na pondělí

 

14. 10. ČT- F str. 17- smějeme se

 

           Příští týden se na plavání fotíme.

 

13. 10. ČJ- list cvičení 2, 3

             - oprava diktátu- píšeme celé věty

 

 

12. 10. M- PS 19/ 1

 

11. 10. ČJ- U Alter 18/ 3 napiš do domácího sešitu

           ČT- F dočíst str. 16

 

 

10. 10. ČT- PS 3/ 6

           Pč- přineste si malé jablko nebo hrušku

 

 

7. 10. ČT- F str. 16  /po smrt / - na úterý

 

6. 10. M- PS 17/ 1, 3  

 

 

4. 10. ČJ- PS 10/ 8 napiš 5 vět do domácího sešitu

         ČT- F str. 15

 

 

         Zítra  sraz u školy v 7 h, Hostětín může nastoupit i vystoupit  na zastávce.

 

 

3. 10. M- PS 15/ 1

         Pč- na zítra si přineste 1 protáhlý brambor, párátka nebo špejle, 

              přírodniny, hřebíčky- budeme dělat ježka

 

 

 

30. 9. ČT- F str. 13

 

         Ve středu 5. 10. 2016 jedeme do Brna na Vidu, vybíráme 130 Kč.

 

 

29. 9. ČJ- list str. 8/ 2, 3   

         Čtvrteční úkoly jsou vždy až na pondělí.

         

         Učivo: M- PS 14/4, parkety

                   ČJ- U str. 12, 13 ústně

         

 

27. 9.  ČJ- list 6/ 2

          ČT- F číst str. 12

 

 

26. 9.  ČT- PS 2/ 3

 

23. 9.  ČT- F str. 11- číst Dětské domovy

          

          Učivo: M- PS 11/ 1, 2         13/ 1, 2, sluníčko

                    ČT- PS dopsat str. 26  a  2/ 1

 

 

22. 9.  ČJ- U 10/ 14 do domácího sešitu napiš 2 řádky

 

          Učivo: ČJ- U po str. 9 ústně

                    M- PS 11/ 3, 4

 

    Zítra máme místo TV český jazyk a matematiku.

 

 

 

21. 9.  ČJ- list cv. 3- opiš říkanku

 

20. 9.   M- PS 9/3 pavučiny

           ČT- F str. 10 nahoře, každý domácí úkol ze čtení, prosím,

                vždy v úkolníčku podepište a napište kolikrát jste četli

 

           Učivo: M- PS 9/ 1

                    ČJ- PS str. 9

                    PS- str. 26 / poslední 3 řádky ne/

 

 

19. 9.   ČJ- U str. 8/ 9 napiš do domácího sešitu

 

           Učivo pro nemocné: M - PS po str. 8

                                       ČJ -PS po str. 8

 

15. 9.   ČJ- PS 7/ 9

 

           

              Učivo pro nemocné: M - Ps 8/3, 4, opakujeme počítání

                                                příkladů s desítkou 

                                          ČJ-  U str. 6 ústně

                                                PS po str. 7

           

 

14. 9.   V pátek se učíme jen první dvě hodiny / PRV a ČT /, potom půjdeme sázet 

           stromky.

           Přijďte ve sportovním oblečení. 

 

           ČJ - PS str. 7/ 8

 

 

13. 9.  ČT- PS str. 26/ napiš 3 řádky

 

12. 9.  ČJ- do domácího sešitu napiš 2 věty o tom, co jsi dělal během prázdnin

 

14. 9. se v 16: 30 h koná setkání rodičů, od 16: 00 h možnost pohovorů s tř. učiteli

 

 

 

7. 9. 2016-  1. domácí úkol je na úterý :

 

 

             - pořiďte si čtenářský deník / libovolný sešit, nejlépe s linkami /

             - napište do něj krátký zápis o přečtené knize / viz. sešit čtení - název knihy,

               kdo knihu napsal, ilustroval, 1- 3 věty o knize, obrázek /

               

          

                                                                                               

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

21. 6.   ČT- list str. 102- číst Veverky

           Prv- zkoušíme hodiny

 

                - učit se na zítřejší pís. práci z ČJ

 

Prázdninový úkol: přečíst 1 knížku 

 

          V pátek jdeme na mysliveckou chatu, v pondělí bude na hřišti branný den,

          ve čtvrtek 30. 6. končíme po 1. vyučovací hodině.

 

 

20. 6.   ČT- F str. 57- číst 2 hádanky

 

            - učit se na písemné práce

 

 

16. 6.   ČT- F str. 25

           M- 62/ 5, 6      63/ 4

 

           V úterý píšeme pís. práci z M,   

           ve středu z ČJ.

                               

 

15. 6.   ČT- F str. 28 nahoře- číst, do školního sešitu napiš nadpis a 2 věty

 

           V pátek v 9 h se fotíme, velká fotografie 25 Kč, malá 18 Kč.

           Napište, prosím, požadovaný počet malých fotografií.

 

 

14. 6.   M- dokonči 59/ 5

           ČT- list str. 98 nahoře- číst

 

           Učivo: ČJ- list str. 98, 99

                     M- po str. 58, 59/ 3, 5

                     Prv- po str. 75

 

 

10. 6.   V pondělí odjezd od školy v 7: 00 h  /Hostětín nástup na zastávce v 6: 50 h/

           S sebou: vhodné oblečení a obuv, svačinu a pití, sáček, kartičku pojišťovny,

                        drobný obnos peněz, deštník nebo pláštěnku.

           Více informací viz. úkoly z 23. 5.

 

 

9. 6.    ČT- list str. 97-nahoře

           Ps- list str. 21 dopiš jména

 

           Zítra jdeme na Světlovský bál. Přineste si jen pouzdro, deníček, pití, svačinu. 

           Zpátky půjdeme pěšky.

           Vstupné a jízdné bude hrazeno z třídního fondu.

 

8. 6.    ČT- list str. 95 číst 1. odstavec- O řepě

          Ps- list str. 21- psát jména

 

 

7. 6.    Prv- naučit se vyjmenovat dny v týdnu a měsíce - na čtvrtek

 

 

6. 6.    Čítanka- F str. 52 nahoře / po nejsi Honza! /

          M- 54/ 3

 

          Učivo: M po str. 53

 

 

2. 6.    ČT- F  str. 15 - číst  Muší sebechvála

          M- list 141, 143 - 3 cvičení / doplňování a slovní úloha /

 

 

31. 5.  ČT- list str. 94- číst Co je rok

          Sl- str. 95- modrý puntík

 

 

30. 5.  Ps- str. 32 / 3 řádky

          ČJ- list str. 92- číst 1. odstavec

 

 

26. 5.  ČJ- list str. 90 - číst Měsíc květen

          Ps- opiš 2 sloky básně ze str. 90 do školního sešitu

          

          Učivo:

          Sl po str. 94, písmeno W

          Ps str. 32 / 4 řádky W

          M po str. 51

 

25. 5.  M- dokonči 50/ 2, 4, 5

          ČJ- list str. 90 nauč se zpaměti báseň - na pondělí

 

          Učivo: M po str. 49

                    ČJ- list str. 89, 90   probírali jsme písmeno Q

                    Ps- str. 32- 3 řádky

 

 

24. 5.  Ps- str. 31- moje okénko

          Čt- list str. 89- číst Na věži

 

          Učivo: Sl po str. 92- nahoře

                    Ps po str. 31

                    ČJ list str. 89

                    M po str. 48 /autobus ne/

                    Prv po str. 67

 

 

23. 5.  M- dokonči list

          Sl- str. 88 dole- číst

          

          Učivo: M list č. 129- 132

                    Sl po str. 91

                    Ps po str. 30

 

 

V pondělí 13. 6. 2016 jedeme na školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Více informací na  https://vyletnici-roznov.cz/vylety/

Vybíráme 400 Kč.

 

19. 5. Sl- str. 85 dole- číst

         M- 49/ 4

 

 

18. 5. Sl- str. 85 nahoře - číst

         M- 47/ 2

 

 

17. 5. Čt- list str. 87 číst o kominíkovi

         Ps- str. 26- 3 řádky

 

 

16. 5. M- sloupeček č. 43 na fólii

         Čítanka F str. 6- Vrabec

 

 

12. 5. M- 45/ 1, 3, 4

         Sl- 83 nahoře

 

         V neděli 15. 5. 2016 sraz v 13. 3O h  před školou.

         Bílé oblečení si oblečte už doma.

 

         Zítra nacvičujeme 1. a 2. hodinu, potom budeme mít ČJ a M. 

         TV nebude.

 

 

         Učivo: Sl po str. 83 nahoře

                   Ps po str. 25

                   M po str. 44 /sousedy a stavby ne/

 

 

11. 5. M- 43/ 1

         Sl- str. 82 nahoře

 

 

10. 5. Čt- Fraus str. 51 číst jednu nebo obě básně- do této učebnice, prosím, nepište

         Ps- 25/ 2

 

         Učivo: Ps str. 23

                   M 42/ 2, 3, 5

 

9. 5.  Sl- str. 81 dole- číst

        M- 42/ 1

 

        Učivo: Ps po str. 22, 23/ 3 řádky, str. 24, 25/ 3, moje okénko

                  Sl po str. 81

                  M po 41/ 1, 3

 

 

6. 5.  Učivo: Sl po str. 80

                  Ps po str. 22,   str. 24

 

 

5. 5.  Ps- str. 22- 5 řádků

        Sl- str. 80 dole- číst

 

 

4. 5.  Čt- list str. 84- číst sloupec

         M- list č. 107- 2 slovní úlohy

 

         Učivo: Sl po str. 81

                   PS str. 20

 

 

3. 5.  Ps- 18/3

        Čt- 80/ nahoře- číst

 

        Učivo: Sl po str. 80

                  Ps po str. 19,  20/1 a 3 řádky

                  M 40/ 1, 2

 

                  

2. 5.  Sl- str. 78 nahoře- číst

        M- domácí sešit- vytvoř 8 příkladů

 

        Učivo: Sl po str. 78

                  Ps po str. 19 , 18/3 ne

                  M po str. 39

 

 

29. 4.  Učivo: Ps 17/1, 2   a  napsat 7 řádků

                    Sl str. 78

 

 

28. 4.  Ps- 16/ 5 řádků

          Sl- 77/ dole- číst

 

          Učivo:  Sl po str. 77

                     M po str. 39

                     Ps po str. 16

 

 

27. 4.  Čt- list str. 77- číst sloupec

          M- 37/2

 

          Učivo: Sl po str. 76

                    M po str. 36

                    Ps po str. 14,  15/ 2 řádky

 

 

26. 4.  Sl- str. 75 dole- číst

          Ps- str. 14 - napiš 4 řádky

 

          Učivo: Ps po str. 14

 

 

25. 4.  Sl- str. 75 /Mami, to je ... / číst

          M- dokonči cvičení : 36/ 2, 3, 4 a úkol

                                      37/ 4 a úkol

 

          Učivo: Sl po str. 75

                    Ps po str. 13

                    

21. 4.  Sl- 74 dole- číst

          Ps- str. 11 - napsat 6 řádků

 

 

20. 4.  Sl- 73 dole- číst

          Ps- str. 10- 3 řádky

 

          Zítra budeme skládat před školou obrázek z víček.

 

 

19. 4.  Zítra se fotíme. Cena 1 fotografie 20 Kč. Do deníčku napište, prosím, požadovaný počet fotografií.

 

 

18. 4.  Sl- 73 nahoře- číst

          M- domácí sešit

 

Zítra si přineste jen baťůžek, svačinu, pití, pláštěnku a vhodnou obuv. Ráno se učíme jen 1. hodinu, potom jedeme vlakem

do Bojkovic. Pokud nebude pršet, půjdeme zpátky pěšky po cyklostezce.

 

15. 4.  Učivo: Sl po str. 72

                    Ps po str. 8

                    M po str. 32

 

     V úterý 19. 4. jedeme na výchovný koncert ZUŠ do Bojkovic. Vybíráme 20 Kč na vstupné a 6 Kč na cestu vlakem.

 

 

14. 4.  Sl- str. 72 uprostřed- číst

          Ps- str. 8- 5 řádků

 

 

13. 4.  Sl- str. 70 uprostřed- číst

          M- 32/ 5

 

 

12. 4.  Sl- str. 70 nahoře- číst

          Ps- str. 5 dole- přepiš 2 věty

 

          Učivo: Sl po str. 7O

                    Ps po str. 6,  6/2 ne

                    M po str. 29, 30/ 1, 2, 3

                    Prv po str. 60

 

         V úterý / 19. 4. / se od 14: 00 h do 16: OO h  konají třídní schůzky.

 

 

 

11. 4.  Ps- 5/1 - číst

          M- list č. 100 - zapiš počet

 

 

6. 4.    Sl- 68 dole- číst

          Ps- 3/ 2- přepiš libovolné 4 věty do školního sešitu

 

Během příštího týdne by mělo proběhnout fotografování prváčků- fotografie v lavici. Termín bude upřesněn.

 

 

5. 4.    Sl- str. 68 nahoře- číst

          Ps- str. 3 - opiš

 

          Zítra si přineste jen baťůžek, svačinu, pití a sáček.

          Odjíždíme v 7: 00 h od školy.  Hostětín může nastoupit v 6: 50 h na zastávce.

 

 

4. 4.    PS- 2/1

          Čt- list str. 71- číst sloupec slov s G

 

          Vybíráme 100 Kč na středeční výlet do Uh. Hradiště.

 

 

31. 3.   Ps- 31/3

           Sl- 66 dole- čti

 

 

30. 3.   Ps- 28/ 4 řádky

           Sl- 65/ uprostřed - čti

 

           Učivo: Sl po str. 66

                     Ps po str. 28

                     M po str. 23,  24/ 2, 3, 4

 

 

29. 3.   Sl- str. 65 nahoře- čti

           Prv- str. 53- dopiš číslo

 

 

23. 3.   Ps- 26- dopiš stranu

           Sl- str. 64- čti

 

           Učivo: Sl po str. 64

                     Ps po str. 26

                     M po str. 22,    23/2, 4

                     Prv po str. po str. 51

               

22. 3.   Ps- 24/1 čti a doplň

 

 

21. 3.   M- 23/ spoj 3 čísla

           Sl- číst str. 61 nahoře

 

Na zítra: 1 vyfouknuté, 1 světlé syrové vajíčko 

 

Zítra se učíme 2 hodiny, přineste si ČJ, M a Prv. Poslední 2 hodiny budeme mít velikonoční dílničky.

 

 

17. 3.   Sl- str. 60 dole- číst

           Ps- 22/ 6 řádků

           Pč- na pondělí si přineste květináč, hlínu, 2 špejle, obilí- jen kdo má

 

           Učivo: Sl po str. 60

                     Ps po str. 21

                     M po str. 21 /cv. 2 ne/

 

 

16. 3.   M- 19/ 2 vypočítej 2 sloupečky a přepiš do domácího sešitu

           ČJ- list str. 44- čti slupeček slov s H

 

           Učivo: M po str. 19,  20/ 2

                     Ps po str. 20,  21/4 řádky

 

 

Zítra se učíme jen 1. a 2. hodinu, po velké přestávce budeme vynášet Morenu. Přineste si jen ČJ a M, teple se oblečte.

Večer odemykáme studánky, sraz ve školce v 17. 40 h. Ukončení průvodu s pohoštěním ve škole.

 

 

15. 3.   Ps- 19/ moje okénko

           Sl- 58 nahoře-  číst

 

           Učivo: M po str. 18,   19/ 1, hra

                     Sl po str. 58

                     Ps po str. 20

 

 

14. 3.   M- 18/ červený puntík

           ČJ- list str. 57- číst sloupeček

 

 

11. 3.  Učivo: Ps po str. 17,   18/ 1

 

 

10. 3. Ps- str. 17/ 6 řádků

         Sl- str. 56- číst /Já jsem.../

 

         Učivo: M po str. 17

                     - procvičujeme počítání příkladů s číslem 10 

                   Ps po str. 16,  17/2,   17/ 6 řádků

                   ČJ- probírali jsme písmeno Ž

                   Prv- třídíme odpad

 

                   

9. 3.  M- domácí sešit- napiš 4 příklady z čísel  /10, 2, 12    a   10, 5, 15/

        Sl- 56 dole- čti

 

        Učivo: Sl po str. 57

                  Ps po str. 15

 

 

8. 3.  ČJ- list str. 52- číst sloupeček /jen 12 slov/

        Ps- 15/ 3 řádky

 

        Učivo: M str. 16

                  PS po str. 14,  15/1

                  Prv str. 46

 

                  

7. 3.  Sl- 54/ žlutý puntík- číst

        M- 17/5 doplň hodiny

 

        Učivo: M po str. 16,   17/3, 5

                  Sl po str. 55

                  Ps po str. 13

 

 

3. 3.  Sl- str. 53 dole- číst

        Ps- písmeno L- 6 řádků

 

 

2. 3.  M- 15/ 2 vypočítej a přepiš do domácího sešitu

        Sl- str. 53 nahoře- číst

 

        Učivo:Sl str. 53, 54

                 Ps po str. 9,    10/ 1,    10/ 2 řádky

                 

1. 3.  Sl- str. 53/ zelený puntík- čti slabiky s C

        Ps- str. 9/ 4 řádky

 

        Učivo: Sl po str. 52

                  Ps po str. 8

                  Prv po str. 43

 

29. 2. Sl- str. 51 nahoře- číst

         M- domácí sešit - napiš 8 příkladů z daných čísel /2 8 10, 9 1 10/

              např.:  2  3  5

                        2 + 3 = 5

                        3 + 2 = 5

                        5 -  3 = 2

                        5 -  2 = 3

                      

25. 2. Sl- str. 50 nahoře- číst

         Ps- 6/ 1

 

         Učivo: Sl po str. 49

                   Ps po str. 4

                   M 14/ krokování a stavby

 

 

24. 2. M- 15/ 1

         Sl- str. 49- čti dopis

 

         Učivo: Sl po str. 49

                   Ps po str. 3

                   M 14/ hadi

 

 

23. 2. Ps- str. 2/ 4 řádky

         Sl- 49/ 1 - čti slabiky

 

 

22. 2. M- 10 příkladů do domácího sešitu

         Sl- str. 47 číst

 

 

19. 2. Učivo: Sl- po str. 45

                   Ps- dokončili jsme 2. díl

                   M- 12/ 5,       13/ hodiny

 

 

18. 2. Ps- 29/ 5 řádků

         Sl- číst str. 44

 

 

16. 2. Ps- dokonči  str. 27 / čti cv. 2., dopiš 4 řádky/

         Dnešní úkoly jsou až na čtvrtek.

 

 

15. 2. Ps- 28/ 4 řádky

         Sl- 45/ čti zelený puntík

 

         Učivo: Ps po str. 26

                   Sl po str. 43

                   M 12/ 3, 4

 

 

12. 2. Učivo: Ps po str. 25

 

 

11. 2. Sl- str. 40- čti

         Ps- str. 23- 6 řádků

 

         Učivo: Sl po str. 42

                   Ps po str. 25

                   M 11/ 2, 3, 4

 

 

10. 2. Ps- 24/1 

         Sl- 41- čti červený puntík

 

         Učivo: Ps po str. 22

                   Sl po str. 41

                   M 10/ 1, 3, 4

 

 V pátek začínáme s TV. Přineste si pytlík nebo tašku na úbor, tričko, tepláky a sportovní obuv. 

 

 

9. 2.  Ps- str. 21 - 4 řádky

            21/ 2 čti

       

         Učivo: Ps po str. 21, 22/ 3 řádky

                   Sl po str. 40

                   M po str. 9

 

 

8. 2.  M- str. 9/ vrať neposedy

        Sl- str. 40, 41- čti slabiky s OU, AU

 

        Učivo: Sl po str. 39

                  Ps po str. 20

                  M str. 8

 

 

27. 1. PS- dopiš str. 16 a 17

         Sl- čti str. 38 nahoře, str. 39 celou

         M- sloupečky 25, 26, 27 

 

    Všechny úkoly jsou na 8. února.  

 

 

    Zítra se učíme podle rozvrhu, vysvědčení rozdáváme 4. hodinu. Přineste si jakoukoli složku na vysvědčení.

    

       Učivo: M po str. 8

                 Sl po str. 37

                 PS po str. 15

 

 

26. 1. PS- str. 15/ 4 řádky

         Sl- str. 37 číst barevný sloupec

 

         Učivo: Sl- po str. 37

                   PS- po str. 14, 15/4 řádky

 

 

25. 1.  M- dokonči str. 5

          Sl- str. 37- čti slabiky s písmenem R

 

          Učivo: PS po str. 13, str. 14/ 5 řádků

                    Sl po str. 35

                    M 2. díl str. 5

 

 

21. 1.  PS- str. 11/ 7 řádků

          Sl- 34/ červený puntík- číst

 

          Učivo pro nemocné: M- dokončili jsme 1. díl

                                      PS- po str. 10, str. 11/ kromě posledních dvou řádků/ celá

                                      Prv- po str. 38

 

 

 

20. 1. PS- str. 10- napiš 4 řádky

         Sl- str. 33 dole- čti

 

         Učivo: Sl po str. 33 a str. 35

                   PS po str. 9, str. 10 / 4 řádky

                   M po str. 63, 64/ 4, 65/ 2

 

 

19. 1. PS- 9/1 čti

         M- dokonči pracovní list

 

         Učivo: Sl- po str. 31, slabiky s písmenem V na str. 33

                   PS- po str. 8

                   M- po str. 62

 

         Pč- na pondělí si přineste velkou jehlu, vlnu nebo bavlnku

 

 

15. 1. Učivo: Sl- po str. 30, seznámili jsme se s písmenem V

                  PS- po str. 4, str. 5/ 2 řádky

 

 

14. 1. PS- dopiš str. 3

         Sl- čti str. 30- Doma se ...

 

         Učivo: PS po str. 3, str. 4- 2 řádky

                   Sl po str. 30

                   M po str. 61

                   Prv po str. 35

 

                   

13. 1. Dnes nemáme domácí úkoly

 

         Učivo: PS str. 2, str. 3- najdi slova

                   Sl- po str. 29, str. 30/ komín

 

 

12. 1. M- str. 61- vypočítej příklady- fialový sloupec

         Sl- str. 29- čti slabiky s písmenem k

 

         Pč- na pondělí si přineste malé klubíčko vlny nebo provázek a 1 knoflík- budeme vyrábět rybičky podle slabikáře na str. 27

 

 

11. 1. PS- str. 2,napiš 3 řádky /nácvik písmene k /

         Čt- Písanka č. 1- str. 31/čti 4 věty ve cvičení 3

 

 

8. 1. Třídní schůzky se konají v pondělí 11. 1. 2O16 od 14h do 16h. 

 

       V pátek 15. 1. 2016 budeme mít na plavání Den otevřených dveří. Naše lekce trvá od 9, 45h do 10, 30h.

 

                 Pč- přineste si 1 patent

 

 

7. 1. Sl- 26/nahoře - číst

       Ps- 28- napiš 6 řádků /bude zadáno zítra/ 

 

Všechny čtvrteční úkoly jsou vždy až na pondělí.

 

22. 1. 2016 bude poslední plavání.

 

 

6. 1. Sl- str. 24- číst

       M- 59/3 i domeček

 

 

5. 1. Sl- str. 24 číst slabiky s písmenem D

       Ps- 24/ 3

 

 

4. 1. Sl- str. 23 číst

       Ps- str. 23- 4 řádky

 

 

22. 12. M- sloupečky na folii 13, 14, 15

 

          Učivo: Sl po str. 21

                    Ps po str. 21, str. 32

                    M po po str. 54, 55/ 3

 

Krásné Vánoce!   

Sejdeme se v pondělí 4. 1. 2016

 

 

21. 12. PS str. 16, 17

          Sl  str. 21

          M  str. 54- piš číslo 9

 

 Všechny úkoly jsou až na pondělí 4. 1. 2016.

 Na zítra si přineste jen učebnici M a písanku.

 

 

17. 12. PS- str. 11

          Sl- str. 21 nahoře- číst slabiky s písmenem N

 

   Zítra si do ČJ přineste jen písanku.

 

 

16. 12. PS- dopiš str. 15, čti 15/1

 

 

15. 12. M- 52/modrý 

          Sl- 18/nahoře- číst

 

 

14. 12. ČJ- PS- dopsat str. 14 

           Sl- číst str. 17 / To je Míla/

 

10. 12. ČJ- PS str. 9- dopsat 6 řádků

                Sl- str. 15/ zelený puntík- spoj a nauč se číst, vyznač slabiky

           M- ténujte sloupečky na folii

 

 

9. 12. ČJ- PS str. 9- 5 řádků

              Slabikář- str. 12- 13- číst řeku- tam i zpět

 

 

8. 12. ČJ- Slabikář str. 13- číst /Máme i tetu.../

              Ps str. 5- 3 řádky 

 

7. 12. M- vypočítat sloupeček č. 2 na folii

         ČJ- str. 12- číst / My máme u lesa.../

 

 

4. 12.  Zítra sraz u školy v 14.30 h.

 

 

3. 12.  PS- dopsat str. 3

          ČJ- číst na str. 10 další 2 sloupečky

 

 

2. 12.  M- str. 45- vyber a doplň, domeček

          ČJ- str. 10- zelený puntík- číst 2 sloupečky

 

 

1. 12.  ČJ- Slabikář str. 9- zelený puntík- naučit číst

             - procvičujte skládání slabik

          Ps- str. 2- 5 řádků

 

 

30. 11. M- 44/ doplň- červený čtveřeček

          ČJ- školní sešit- naučit číst

 

 

26. 11. ŽA- str. 86- 87- 6 řádků

 

              - učit se 2 básničky na vystoupení / Štědrý večer budeme recitovat společně s 2. ročníkem/

Do zítřejší VV si přineste malé klubíčko nebo kousky vlny.

 

 

25. 11. ŽA- str. 86- 3 řádky

              - list- číst slabiky

 

           M- procvičovat počítání

 

 

24. 11. ŽA- str. 78/ modrý puntík

              - každý žák dostal báseň, kterou se bude učit na vystoupení

 

 

23. 11. ŽA- číst 74/ oranžový puntík

           M- str. 40- piš nuly- 5 řádků

 

 

   Na vánoční besídku nacvičujeme taneček Sněhuláci. Můžete jej najít na YOU TUBE - Tanec pro radost 2O13 Sněhuláci

 

 

19. 11. ŽA- dopiš str. 81- číslice 6

           M-  39- číslice 6

          ČJ- školní sešit- naučit číst

 

          

18. 11. ČJ- ŽA str. 75- 4 řádky

 

 

16. 11. ČJ- 68/ červený puntík- čti slabiky

             - 69- dopiš

 

          Začínáme vybírat 300 Kč na SRPŠ- do Vánoc.

 

 

12. 11. ČJ- celá str. 66

 

 

11. 11. ČJ- str. 65- 5 řádků

              - str. 64- číst plot

 

 

10. 11. ČJ- dopiš str. 61

             - školní sešit- číst 3 řádky

 

 

9. 11. ČJ- školní sešit- naučit se číst 3 řádky písmen/ tam i zpět/

 

         Učivo: M- list 21- 24

                  ČJ- ŽA str.62

                     - procvičujeme čtení slabik

 

 

5. 11. ČJ- ŽA str. 59

         M- list 23- škrtni a zapiš

 

 

        Pro nemocné: ŽA po str. 59, začínáme probírat písmeno U

                            M- po str. 35

                            Prv- probíráme listnaté stromy a jejich plody

 

 

4. 11. ČJ- str. 58- umět číst

         M- 34 - doplň

 

         Pro nemocné: ČJ po str. 58- učíme se slabiky s písmenem O

         

                             M po str. 34

 

 

3. 11.   ČJ- list- dopiš číslice 5

 

 

           Pro nemocné: list s písmenem O

 

                               M- po str. 33, str. 34- dva řádky dvojek

 

                               Prv- po str. 19

 

 

2. 11.   ČJ- ŽA str. 56- modrý puntík- umět číst

                     str. 57- 2 řádky

 

 

 

          Pro nemocné: ŽA po str. 56, 57- 3 řádky

                             - učili jsme se písmenko Oo, procvičujeme čtení slabik ma, la, sa, pa

 

                              M- po str. 32, 33- psaní číslice 1

                              - sčítáme a odčítáme do 6

                                                             

 

22. 10. ČJ- ŽA str. 49

           M- 31/1 vybarvi, kde je víc

 

 

           Pro nemocné: M- po str. 31

                               ČJ- ŽA - po str. 49, 50/ 2 řádky, 51, 52

                               Prv- str. 16

 

          

          

21. 10. ČJ- ŽA str. 8O- 3 řádky číslice 4

 

 

          Učivo pro nemocné: ŽA - po str. 48, 51, 80- 3 řádky

                                      M-    list 13- 16

                                             U po str. 29

                                              

           1. ročník zítra do Brna nejede, učíme se podle rozvrhu.                           

 

 

19. 10. ČJ- ŽA str. 45- 2 řádky

 

          Zítra si přineste jen ČJ a M. Dejte si teplé oblečení, nebude se topit.

          

          Učivo pro nemocné: ČJ- ŽA  dokonči str. 43, str. 44, 45

                                      M- list 9- 12

                                          U 28/1, 2

        

 

 

                                           

         

16. 10. Vrtulky ani listy do Pč nemusíte nosit, už jsme je nasbírali.

 

 

  V úterý 20. 10. 2015 se z důvodu odstávky elektrické energie budeme učit pouze první dvě vyučovací hodiny. 

  V dalších hodinách bude náhradní program. 

  Oběd máme normálně. 

 

15. 10. ČJ- ŽA str. 41

            M- domácí sešit- zakresli příklady, napiš řádek číslic 123

            

            Zítra se na plavání fotíme, 1 fotografie stojí 25 Kč. Pokud máte zájem o více kusů fotografií, napište do deníčku počet.

            

            Pč- na pondělí si přineste vrtulky z javoru nebo malé vylisované lístky z jednoho druhu stromu- budeme lepit bodliny 

                 ježe

            

 14. 10. ČJ- školní sešit- naučit se číst 2 řádky písmen

            M- str. 27- sčítej

 

           Na pátečním plavání se budeme fotit.

 

 

 13. 10. ČJ- školní sešit- naučit se číst řádek s oranžovým puntíkem

                 ŽA- str. 42. oranžový puntík

 

    Rukodělky- přineste si malou skleničku- od výživy

 

 

 12. 10. ČJ- ŽA dopiš str. 39

 

 

 8. 10. ČJ- ŽA- str. 79

          

          HV- vybarvi ježka

 

 7. 10. PS- list - napiš 3 řádky trojek

          M- trénujte ústně sčítání do 6

 

 

 6. 10. M- str. 25- sčítej

 

          Vytrhejte písmeno M, m.

 

 

 5. 10. ČJ- ŽA str. 35 - dopiš stranu

 

          Vystříhejte probraná písmena / S, s, L, l / ze skládací abecedy a vložte do desek.

 

 

 1. 1O. M- str. 23- sčítej

          ČJ- str. 33- 3 řádky vlaštovek

 

          Zítra si přineste jen pouzdro, deníček a plavání. Začínáme již v 7 : 15 h.

 

 

 30. 9. ČJ- str. 71- opět 3 řádky dvojek- více se snažte!!!

 

             V pátek 2. 10. 2015 začne výuka již v 7 : 15 h.

 

             Vybíráme peníze za kroužky a fotky.

 

 

 29. 9. ČJ- list- napiš 3 řádky dvojek

 

 24. 9. ČJ- ŽA- str. 25- nalinkuj

          M- str. 19- sčítej a úkol s domečkem

             - úkoly jsou až na úterý

 

            

 23. 9. M- str. 17- škrtni a zapiš

 

 

 22. 9. ČJ- ŽA- 2 řádky kliček- vyzdob srdíčko

 

 

 21. 9. ČJ- ŽA str. 20- napiš 2 řádky

 

 

 17. 9. M- list č. 6- kolik dohromady, vybarvi daný počet, vybarvi jinak

          ČJ- ŽA str. 7O- dopiš číslice 1- více se snažte!

 

             Čtvrteční úkoly budou vždy až na pondělí, v pátek úkoly nebudou.

             

             Od zítřka jezdíme každý pátek na plavání. Učíme se 1. hodinu a část 2. hodiny, svačíme,  v 9 h odjíždíme.

             Lekce plavání trvá 45 min.

             V pátek noste jen batůžek s plaváním, pití, svačinu a učení.  Pouzdro, deníček, ČJ- Živou abecedu, list do ČJ dejte do

             igelitové tašky.

             

 

 16. 9. ČJ- Živá abeceda str. 70- 2 řádky číslice 1

 

              - učíme se písmenko S- str. 26

 

 

 15. 9. M- list č. 3 - zapiš kolik

 

          PS- list str. 18- 1 řádek čar- jen někteří žáci

 

 

 14. 9  PS- list- nalinkuj 1 řádek

 

 

 10. 9. M- str. 13/ zelený úkol

          ČJ- Živá abeceda- domaluj 2 sluníčka

 

          Zítra máme středeční rozvrh.

 

 

 9. 9. ČJ- procvičujte ústně obrázkový list

             např.: ukaž 1. řadu, poslední sloupec, 3. obrázek v prostředním sloupci,...

 

        Zítra se učíme podle rozvrhu. V pátek máme středeční rozvrh.

 

 

 8. 9. Zítra se učíme jen první 2 hodiny- učebnice ČJ a M mají žáci v lavici.

       Po 9. hodině půjdeme pěšky do Bojkovic, kde se koná Sportovní den.

       Přijďte ve sportovním oblečení,přineste si batůžek, pláštěnku, pití, svačinu, 

       deníček a pouzdro.

       Odvoz zpět je zajištěn, předpokládaný návrat v 11: 45 h.

 

 

       ČJ- dokonči list- na čtvrtek.

 

 

7. 9. ČJ- str. 12/ žlutý úkol - najdi židličky, které jsou ve stejné poloze a označ je stejnou barvou

       

       Procvičujeme pojmy: vlevo, vpravo,uprostřed, nahoře, dole, první, poslední, řádek, sloupec, ...

 

       Zítra se učíme podle rozvrhu.

       

 

3. 9.

       M- str. 8, 3. a 4. řádek- zapiš kolik

 

   Zítra máme ČJ a M,potřeby do VV přineste do příštího pátku.

   

 

V  TV půjdeme na cyklostezku- stačí jakékoli sportovní oblečení a obuv.

       

 

2. 9.

- zítra si přineste pouzdro, deníček, ČJ a M

 

 

Seznam pomůcek do 1. třídy:

 

VV:

- vodové barvy

- voskovky

- kelímek na vodu

- hadřík

- ubrus

- staré tričko, košili nebo zástěrku

 

 

Pč:

- nůžky

- plastelínu

- barevné papíry

- tuhé lepidlo

 

V lavici:

- malá nebo velká fólie

- zásobník na písmena a číslice

 

TV:

- sportovní oblečení a obuv budou děti potřebovat až ve 2. pololetí

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 


Kontakt

ZŠ Pitín, okres Uherské Hradiště

Pitín 17
Bojkovice
68771Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Ano, je přehledný a plný informací.
92%
23

Ne, nenašel jsem zde, co jsem hledal.
8%
2

Celkový počet hlasů: 25